Kliiniline psühholoog

TÖÖKEELED

 • eesti
 • vene

HARIDUSTEE

 • 1973-1980a. Tallinna 37. Keskkool
 • 1980-1984a Tallinna 43. Keskkool
 • 1984-1988 Tallinna Ülikool end. Tallinna Pedagoogiline Instituut, pedagoogika ja psühholoogia osakond ,koolieelne pedagoogika ja psühholoogia eriala
 • 2001 Tartu Ülikooli Avatud Ülikooli juures, kliiniline psühholoogia

TÖÖKOGEMUS

 • 2018 City Tervisekliinik, kliiniline psühholoog, neuropsühholoog
 • 2013  MTÜ Laste –ja Noorte Kriisiprogramm, Leinatoetuslaagri meeskonnaliige, grupijuht
 • 2011   MPPK ,  Marienthali Kliinik, kliiniline psühholoog, neuropsühholoog
 • 2009-2012 SA Tallinna Lastehaigla,  kliiniline psühholoog
 • 2006-2011 Ida-Tallinna Keskhaigla, kliiniline psühholoog, neuropsühholoog
 • 2003-2006 Lääne-Tallinna Keskhaigla AS, Psühhiaatriakeskus, kliiniline psühholoog
 • 1994-2003 Tallinna Psühhiaatriahaigla, psühholoog
 • 1993-1994 Nõmme Lastekodu, sotsiaaltöötaja

OLULISED TÄIENDUSED

 • Sotsiaalministeeriumi juures asuv meditsiinipsühholoogide atestatsioonikomisjon, meditsiinipsühholoog, II kategooria omistamine.2001.a.
 • Omab kutsetunnistusi:  Kliiniline psühholoog 7, Neuropsühholoog 7
 • Riiklikult tunnustatud ekspert kohtupsühholoogia alal.
 • Muusikateraapia algkursus, Tallinna Pedagoogilise Instituudi juures, Sibeliuse Akadeemia , Helsinki 1991-1992a.
 • Kognitiiv- käitumisteraapia algkursus, jätkukursus Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsioon,.1995-1998a.
 • Laste- ja noorukite psühhoanalüütiline psühhoteraapia .Scottish  Institute Of Human Relations Therapeia  Foundation, Helsinki.,1997-1998.a.
 • Sissejuhatav kursus psühhoanalüütilisse psühhoteraapiasse, Eesti Psühhoanalüütiline Selts.1998.a.
 • Laste- ja noorukite psühhoanalüütiline psühhoteraapia , jätkukursus  Scottish Institute Of Human Relations, Therapeia Foundation,1998- 2004
 • Summer Institute in Clinical Psychology ,Tartu Ülikool, University of Calgary, Special Topics in clinical Psychology 1998.a.
 • Roger M. Solomon,ph.D psühholoog, EMDR treener USA EMDR-Eye Movement Desesitization And Reprocessing 2004a.
 • Kohtupsühhiaatria kursus 2010-2011
 • International Training School for Infancy and Early Years (ITSEY), Londonis Anna Freud Centre-s.2012-2014
 • ADOS ja ADI-R, autismi uurimisvahendid, sertifikaat 2012
 • Traumateraapia alased koolitused (PTSD, Komplekstaruma, Lein) Laste-ja Noorte Kriisiprogramm, Roger Solomon (USA) 2016-2017
 • Kohtupsühhiaatria-ja kohtupsühholoogia kursus 2016-2017