VAIMSE TERVISE TEENUSEDHIND (€)
Psühhiaatri dr Helena Lass konsultatsioon (1h) 120.00
Psühhiaatri dr Helena Lass korduv konsultatsioon (1h) 120.00
Psühhiaatri residendi vastuvõtt 60 min 105.00
Psühhiaatri residendi korduvvastuvõtt 30 min 65.00
Psühhiaatri vastuvõtt võõrkeeles120.00
Korduva patsiendi ravinõustamine e-kirja või telefoni teel25.00+
Retsepti pikendamine väljaspool vastuvõttu25.00
Psühhiaatri hinnangu koostamine (ravidokumentatsiooni põhjal)70.00
Psühholoogi või psühhiaatri konsultatsioon Skype teel*
Psühholoogi/kliinilise psühholoogi vastuvõtt vastuvõtt (sh. individuaalne nõustamine ja psühhoteraapia 1h) 70.00
Psühholoogi vastuvõtt võõrkeeles 80.00
Perearsti teraapiafondi suunamised kliinilisele psühholoogile ja psühhoteraapiale) (NB! Perearsti saatekirja olemasolul 7607; 7601)
Psühhoteraapia seansi omaosalus35.00
Psühhoteraapia seansi omaosalus võõrkeeles (vene, inglise)40.00
Tõendi või teatise väljastamine (psühhiaater või psühholoog)45.00
Psühhodiagnostika40.00
Psühhodiagnostika (enesekohased küsimustikud + skoorimine,
lisandub tagasisideseanss vastavalt hinnakirjale)
Paarinõustamine150.00
Kriisinõustamine (36 h jooksul, 60min) 120.00
Grupiseanssid (4-6 inimest) - grupi koostab terapeut40.00
Teraapiaseanss (Holistiline regressiooniteraapia seanss) kuni 3h120.00
Holistiline nelik (neli kuni 3-tunnist regressiooniteraapia seanssi, kokku 12 h)450.00
Koolitused ( kollektiividele, ettevõtetes) regressiooniteraapia seanss) 3h**
*Hind vastavalt osutatavale teenusele
**Hind kokkuleppel
Vaimse tervise teenuseid osutame pärast ettemaksu laekumist.
NB! Palume, et annaksite visiidile tulemata jätmisest teada hiljemalt 24 tundi. Tulemata jätmisest mitteteatamisel on kliinikul õigus nõuda visiiditasu ülekandega. NB! Mõjuva põhjuseta vastuvõtule ilmumata jätmisel või aja tühistamisel vähem kui 3 tööpäeva enne vastuvõtuks broneeritud aega esitatakse arve spetsialisti tööaja kompenseerimise eest leppetrahvi summas 40 eurot. Uue vastuvõtuaja broneerimise eelduseks on tasutud arve.
Hinnakiri kehtib alates 1.01.2022.