VAIMSE TERVISE TEENUSEDHIND (€)
Psühhiaatri vastuvõtt 60 min 60min100.00
Psühhiaatri korduvvastuvõtt 30 min 30min60.00
Psühhiaatri vastuvõtt võõrkeeles115.00
Korduva patsiendi ravinõustamine e-kirja või telefoni teel20.00+
Retsepti pikendamine väljaspool vastuvõttu20.00
Psühhiaatri hinnangu koostamine (ravidokumentatsiooni põhjal)70.00
Psühholoogi või psühhiaatri konsultatsioon Skype teel*
Psühholoogi/kliinilise psühholoogi vastuvõtt vastuvõtt (sh. individuaalne nõustamine ja psühhoteraapia 1h-1,5h) 60.00
Psühholoogi vastuvõtt võõrkeeles 70.00
Perearsti teraapiafondi suunamised kliinilisele psühholoogile ja psühhoteraapiale) (NB! Perearsti saatekirja olemasolul 7607; 7601)
Psühhoteraapia seansi omaosalus30.00
Psühhoteraapia seansi omaosalus võõrkeeles (vene, inglise)35.00
Tõendi või teatise väljastamine (psühhiaater või psühholoog)45.00
Psühhodiagnostika40.00
Psühhodiagnostika (enesekohased küsimustikud + skoorimine,
lisandub tagasisideseanss vastavalt hinnakirjale)
Paarinõustamine100.00
Kriisinõustamine (36 h jooksul, 60min) 80.00
Grupiseanssid (4-6 inimest) - grupi koostab terapeut30.00
Teraapiaseanss (Holistiline regressiooniteraapia seanss) kuni 3h110.00
Holistiline nelik (neli kuni 3-tunnist regressiooniteraapia seanssi, kokku 12 h)420.00
Koolitused ( kollektiividele, ettevõtetes) regressiooniteraapia seanss) 3h**
*Hind vastavalt osutatavale teenusele
**Hind kokkuleppel
Vaimse tervise teenuseid osutame pärast ettemaksu laekumist.
NB! Mõjuva põhjuseta vastuvõtule ilmumata jätmisel või aja tühistamisel vähem kui 3 tööpäeva enne vastuvõtuks broneeritud aega esitatakse arve spetsialisti tööaja kompenseerimise eest leppetrahvi summas 40 eurot. Uue vastuvõtuaja broneerimise eelduseks on tasutud arve.
Hinnakiri kehtib alates 14. septembrist 2020.