VAIMSE TERVISE TEENUSEDHIND (€)
Psühhiaatri vastuvõtt 60 min 60min100.00
Psühhiaatri korduvvastuvõtt 30 min 30min60.00
Psühhiaatri vastuvõtt võõrkeeles115.00
Korduva patsiendi ravinõustamine e-kirja või telefoni teel20.00+
Retsepti pikendamine väljaspool vastuvõttu20.00
Psühhiaatri hinnangu koostamine (ravidokumentatsiooni põhjal)70.00
Psühholoogi või psühhiaatri konsultatsioon Skype teel*
Psühholoogi/kliinilise psühholoogi vastuvõtt vastuvõtt (sh. individuaalne nõustamine ja psühhoteraapia 1h-1,5h) 60.00
Psühholoogi vastuvõtt võõrkeeles 70.00
Perearsti teraapiafondi suunamised kliinilisele psühholoogile ja psühhoteraapiale) (NB! Perearsti saatekirja olemasolul 7607; 7601)
Psühhoteraapia seansi omaosalus30.00
Psühhoteraapia seansi omaosalus võõrkeeles (vene, inglise)35.00
Tõendi või teatise väljastamine (psühhiaater või psühholoog)45.00
Psühhodiagnostika40.00
Psühhodiagnostika (enesekohased küsimustikud + skoorimine,
lisandub tagasisideseanss vastavalt hinnakirjale)
Paarinõustamine100.00
Kriisinõustamine (36 h jooksul, 60min) 80.00
Grupiseanssid (4-6 inimest) - grupi koostab terapeut30.00
Teraapiaseanss (Holistiline regressiooniteraapia seanss) kuni 3h110.00
Holistiline nelik (neli kuni 3-tunnist regressiooniteraapia seanssi, kokku 12 h)420.00
Koolitused ( kollektiividele, ettevõtetes) regressiooniteraapia seanss) 3h**
*Hind vastavalt osutatavale teenusele
**Hind kokkuleppel
Vaimse tervise teenuseid osutame pärast ettemaksu laekumist.
NB! Palume, et annaksite visiidile tulemata jätmisest teada hiljemalt 24 tundi enne visiidi toimumist. Tulemata jätmisest mitteteatamisel on kliinikul õigus nõuda visiiditasu ülekandega.
Hinnakiri kehtib alates 14. septembrist 2020.