Kõigil tuleb elu jooksul ette olukordi, kus edasiminek näib olevat võimatu – tee on justkui püsti ees ja lahendust ei ole näha. Võib tekkida tunne, nagu oleks lõksu langenud. Püüdlused sellest olukorrast välja pääseda ei õnnestu, hing tundub katkisena, jõud on otsas ja lihtsalt ei tea, mida teha või kuidas edasi minna.

Ometi on kõige sobivamad lahendused ja vastused olemas. Tihtipeale läheb vaja vaid väikest tuge või suunamist, et need enese seest üles leida.

Minu eesmärgiks on sel teel pakkuda Sulle turvalist tuge. Läbi mõtete ja tunnete korrastamise ning ning edasiviivate valikute tegemise leiame koos üles vahepeal kadumaläinud rõõmu, huvi ja motivatsiooni, enesega rahulolu ning julguse elada oma ainukordset elu endale parimal viisil.

Nõustamise tehnikatena kasutan teadmisi kognitiiv-käitumuslikust psühhoteraapiast, psühhoanalüüsist ja coach-ing meetodit lahenduspõhisest lühiteraapiast.

Oman magistrikraadi psühholoogias, spetsialiseerumisega nõustamis- ja kliinilisele psühholoogiale. Samuti täiendan end pidevalt koolitustel, erialakonverentsidel ja töötubades.

Kui Sul on raske, siis ära jää oma hingekoormaga üksi vaid julge nõu küsida. Mina ootan sind!

Lahkesti,

Ene