Psühholoogina usun eelkõige suhete tervendavasse mõjusse – samamoodi kui erinevad suhted  võivad mõjuda meie tegevust pärssivalt, on neil sageli ka arendav mõju. Kõik oleneb sellest, kuidas mingis olukorras nii iseend kui teist inimest tajutakse ja kuidas seeläbi reageeritakse, edasi minnakse. Läbi isikliku suhete ajaloo areneb arusaam endast ja ollakse motiveeritud ka teiste mina-arengusse oma energiaga panustama. Oluline on vaid läbielatut mõista ja sellest õppida.

Vahel võivad teatud olukorrad suhetes tekitada aga erinevaid tundeid, mis olukorda selgelt näha ei lase. Tunded vallutavad ratsionaalsuse ja tuntakse end tupikus olevat. Seepärast võib abistava suhtena mängu tulla psühholoog, kes olukorda objektiivselt näha aitab ja edasiste eesmärkide seadmisel toetab. On oluline, et inimene ei jääks raske olukorraga üksi.

Olen Tartu Ülikooli psühholoogia eriala vilistlane. Ülikoooliõpingute kõrvalt töötasin alates bakalaureuse esimesest aastast erivajadustega laste ja noortega Tartu Herbert Masingu koolis ning sealses Pepleri miljööteraapilises ravikodus. Olen kokku puutunud nii autismispektri häirega kui tundeelu ja käitumisraskustega lastega. Samuti on olemas kokkupuude mitmikdiagnoosidega. Olen kursis trauma mõjuga lapse arengule ja käitumisele. Lisaks ülikoolis õpitule olen end täiendanud kunsti- ja pereteraapias ning läbinud Verge Eesti OÜ koolituse “Toimetulek agressiivse käitumisega”. 2017. aasta sügisel olin MTÜ Mure Pooleks grupijuht, mille eesmärgiks oli harida ning nõustada gümnaasiuminoori vaimse tervise teemadel.

Ootan Sind oma vastuvõtule, kui vajad abi ootamatute või suurte muutustega kohanemisel, ärevusnähtude või meeleolulanguse tekkimise korral. Tänu teadmistele süsteemsest pereteraapiast ja loovteraapia meetoditest olen valmis töötama nii laste kui noorte täiskasvanutega, lapsevanematega.