Kliiniline psühholoog

TÖÖKEELED

 • eesti
 • vene

HARIDUSTEE       

 • 1971-1976 Tallinna Riiklik Konservatoorium; koorijuhtimine
 • 1977-1982 Tartu Riiklik Ülikool; psühholoogia

TÖÖKOGEMUS     

 • 2019 City Tervisekliinik
 • 1989-2019 Tallinna Psühhiaatriahaigla; psühholoog+psühhoterapeut
 • 1989-1992 Tallinna Pedagoogikaülikooli tervishoiukateeder;  vanemlaborant, muusikaterapeut
 • 1982-1989 Tallinna Salme Kultuurikeskus; koorijuht
 • 1976-1972-2002 Tallinna Õpetajate maja; koorijuht
 • 1982 Tallinna Kultuurivalitsus; muusikainspektor
 • 1970-1971 Tallinna 27. keskkool; muusikaklassi õpetaja

 

OLULISED TÄIENDUSED

Lisaks on läbinud palju koolitusi  muusikateraapia, süsteemse pereteraapia ja isiksuseuuringute läbiviimise alal. Siinkohal mõningad koolituste teemad:

 • Vastuoluline depressioon
 • Kognitivsete funktsioonide neuropsühholoogia
 • Asbergeri sündroom, aspergeri sündroomi ja andekuse dif. diagnostikast
 • Uued suunad depressiooni hindamisel
 • Psühhodraama ja pereteraapia
 • Isiksusehäirete hindamise struktureeritud intervjuu

ERIALANE KOOLITUSTEGEVUS

Samuti on olnud kliinilise psühholoogi praktika juhendaja ja olnud muusikateraapia õppejõud EMTA- s ja osalenud lõputööde kaitsmiskomisjonides.