pschPsühhiaater on eriarst, kes tegeleb inimeste vaimse tervise probleemidega.

Psüühikahäirete ravimine on olulise tähtsusega inimese elurõõmu ja elukvaliteedi säilitamisel ning parandamisel.

Psühhiaater tegeleb  järgmiste sagedaste psüühikahäiretega:

 • meeleoluhäired
 • ärevushäired
 • stressreaktsoonid ja kohanemishäired
 • sõltuvushäired

Psüühikahäire märgid ja sümptomid on erinevad, siinkohal on äramärgitud osa neist:

 • käitumuslikud, näiteks pidev kätepesu või alkoholi kuritarvitamine
 • tundmuslikud, nagu sügav ja kestev kurbus, eufooria või viha; ebatavalised mõtted, näiteks, et televiisorist jälgitakse sind või pidev mõte surmast ja enesetapust
 • kehalised, näiteks liigne higistamine, südame pekslemine, kontrollimatu hingeldamine koos lämbumistundega.

Psühhiaatri vastuvõtt kestab esmasel kohtumisel 60 minutit ja vastuvõtul puudutatakse tavaliselt järgnevaid  teemasid:

 • kaebused ja vaevused
 • üldine toimetulek – töö, õppimine, hobid, lähedased suhted
 • varasem elukäik, haridustee
 • peres ja suguvõsas esinenud haigused
 • suhted peres

Esmase vestluse järgselt püstitab psühhiaater esmane diagnoos, mida küll vajadusel täpsustatakse uuringutega. Vajadusel ja võimalusel aga määratakse juba esmase vestluse järgselt ravi ja antakse soovitused.

NB! Mõjuva põhjuseta vastuvõtule ilmumata jätmisel või aja tühistamisel vähem kui 3 tööpäeva enne vastuvõtuks broneeritud aega esitatakse arve spetsialisti tööaja kompenseerimise eest leppetrahvi summas 40 eurot. Uue vastuvõtuaja broneerimise eelduseks on tasutud arve.