TÕENDIDHIND (€)
Tervisekontroll mootorsõiduki tervisetõendi taotlemiseks50.00
Tervisetõend (lisandub tasu uuringute eest)25.00
Tervisetõend (koos kopsuröntgeniga) 35.00
Tervisetõend (koos kopsuröntgeni ja PAK analüüsiga)70.00
Ravikaardi täitmine kindlustusandjale50.00
Kehtiva tervisetõendi dublikaadi väljastamine8.00
Tervisekontroll relvaloa tõendi taotlemiseks50.00
Psühhiaatri konsultatsioon relvaloa tõendi taotlemiseks50.00
Tervisetõend relvaluba (sisaldab psühhiaatri konsultatsiooni) 80.00