TÕENDIDHIND (€)
Tervisekontroll mootorsõiduki tervisetõendi taotlemiseks50.00
Tervisetõend (lisandub tasu uuringute eest)25.00
Tervisetõend (koos kopsuröntgeniga) 50.00
Tervisetõend (koos kopsuröntgeni PAK analüüs 4 bakt)75.00
Ravikaardi täitmine kindlustusandjale50.00
Kehtiva tervisetõendi dublikaadi väljastamine8.00
Tervisekontroll relvaloa tõendi taotlemiseks50.00
Psühhiaatri konsultatsioon relvaloa tõendi taotlemiseks50.00
Tervisetõend relvaluba (sisaldab psühhiaatri konsultatsiooni) 80.00