TÕENDIDHIND (€)
Tervisekontroll mootorsõiduki tervisetõendi taotlemiseks50.00
Tervisetõend (lisandub tasu uuringute eest)25.00
Tervisetõend toidukäitlejale 60.00
Tervisetõend (koos kopsuröntgeni PAK analüüs 4 bakt)75.00
Ravikaardi täitmine kindlustusandjale50.00
Kehtiva tervisetõendi dublikaadi väljastamine8.00
Psühhiaatri konsultatsioon relvaloa tõendi taotlemiseks70.00
Tervisetõend relvaluba (sisaldab psühhiaatri konsultatsiooni) 100.00