Aktiivsus- ja tähelepanuhäire test – QBTest

City Tervisekliinikus on võimalik teha arvutipõhist QbTesti aktiivsus-tähelepanuhäire (ATH) sümptomite hindamiseks. Test mõõdab ATH ( aktiivsus- tähelepanuhäire) kolme põhisümptomit: hüperaktiivsust, tähelepanu ja impulsiivsust.

Testitava tulemused saadakse võrdluses normgrupiga, mis esitatakse raportitena. Raportites on aktiivsuse ja impulsiivsuse tasemed näha graafiliselt ning tähelepanuvõime kogu testi vältel. Nii saab esitada testitulemusi objektiivselt nii patsientidele endile kui ka nende lähedastele.

Testi eeliseks on see, et seda võib läbi viia korduvalt lühikese aja jooksul, mistõttu saab selle abil hinnata raviefekti ATH sümptomaatikale. Nii saame objektiivset infot ravi mõjust sümptomitele. Testi kasutakse kliinilises töös ka ravimi doosi korrigeerimiseks.

QbTest kestab kuni 45 minutit. Testida saab nii täiskasvanuid kui lapsi vanusevahes 6-60 eluaastat.

QbTesti viib läbi õde. Qb-Test on üks ATH diagnoosimise tööriistu. Sellele peab kindlasti eelnema või järgnema kliiniline intervjuu. Intervjuu võib soovi korral toimuda City Tervisekliiniku spetsialistiga. Kui teil on vaimse tervise spetsialist mujal, saame teostada ka vaid Qb-Testi ning edastada tulemused paberil või e- mailiga.

ATH diagnoosimiseks on vajalik läbida kõik järgnevad etapid:

  1. QBTesti sooritamine aktiivsus-tähelepanuhäire (ATH) sümptomite hindamiseks
  2. Kliinilisel intervjuul ehk DIVA intervjuul osalemine
  3. Psühhiaatri vastuvõtt tulemuste tõlgendamiseks ja diagnoosimiseks

Broneerida saab ilma saatekirjata helistades telefonil 6604931 või e- maili aadressil info@citytervisekliinik.ee.

TerviseuuringudHind (€)
Aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) test – QbTest (soovi korral lisanduvad vastuvõtt ja tagasisideseanss vastavalt hinnakirjale)160
Korduv aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) test – QbTest (soovi korral lisanduvad vastuvõtt ja tagasisideseanss vastavalt hinnakirjale)130
Aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) kliiniline intervjuu ehk DIVA intervjuu (eesti keeles / vene või inglise keeles)140 / 160
Psühhiaatri vastuvõtt (1 h)150