Aktiivsus- ja tähelepanuhäire test – QBTest

City Tervisekliinikus on võimalik teha arvutipõhist QbTesti aktiivsus-tähelepanuhäire (ATH) sümptomite hindamiseks. Test mõõdab ATH ( aktiivsus- tähelepanuhäire) kolme põhisümptomit: hüperaktiivsust, tähelepanu ja impulsiivsust.

Testitava tulemused saadakse võrdluses normgrupiga, mis esitatakse raportitena. Raportites on aktiivsuse ja impulsiivsuse tasemed näha graafiliselt ning tähelepanuvõime kogu testi vältel. Nii saab esitada testitulemusi objektiivselt nii patsientidele endile kui ka nende lähedastele.

Testi eeliseks on see, et seda võib läbi viia korduvalt lühikese aja jooksul, mistõttu saab selle abil hinnata raviefekti ATH sümptomaatikale. Nii saame objektiivset infot ravi mõjust sümptomitele. Testi kasutakse kliinilises töös ka ravimi doosi korrigeerimiseks.

QbTest kestab kuni 45 minutit. Testida saab nii täiskasvanuid kui lapsi vanusevahes 6-60 eluaastat.

QbTesti viib läbi õde.  Testi tulemuste tõlgendamiseks on vajalik broneerida visiidiaeg psühhiaatrile. Psühhiaater planeerib koos teiega edasised tegevused. Uuritavatele, kes ei ole ravil City Tervisekliinikus, väljastame testitulemused paberil või e- mailiga.

QbTesti hind 160€. Korduva testi hind 130€

Broneerida saab ilma saatekirjata helistades telefonil 6604931 või e- maili aadressil info@citytervisekliinik.ee.

TerviseuuringudHind (€)
QBTest (soovi korral lisanduvad vastuvõtt ja tagasisideseanss vastavalt hinnakirjale)160
QBTest+vajadusel täiendavad kognitiivse funktsiooni uuringud, teostab kliiniline psühholoog. ( aja saab broneerida telefoni või e- maili teel)
Soovi korral lisanduvad vastuvõtt ja tagasisideseanss vastavalt hinnakirjale.
240
Korduv QBTest (soovi korral lisanduvad vastuvõtt ja tagasisideseanss vastavalt hinnakirjale)130