AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIRE TEST – QBTEST

AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIRE TEST – QBTEST

Alates augustist saab City Tervisekliinikus teha arvutipõhist QBTesti aktiivsus-tähelepanuhäire (ATH) sümptomite hindamiseks. Test mõõdab ATH (aktiivsus- tähelepanuhäire) kolme põhisümptomit: hüperaktiivsust, tähelepanuprobleeme ja impulsiivsust. Testi sooritatakse arvuti ees kasutades spetsiaalset pulti, mille abil hinnatakse impulsiivsust ning samaaegselt tähelepanuvõime mõõtmisega, analüüsitakse ka