Aeg-ajalt tuleb meil kõigil elus ette olukordi, kus me ei tea, mida peale hakata iseenda probleemidega, oma lastega, abikaasaga, kolleegidega… äraproovitud toimetulekuviisid enam ei aita ja jõuvarud tunduvad olevat täiesti otsakorral.

Psühholoogilise nõustaja juures saab psühholoogilist abi iseenda isiksuse, suhete, elusündmuste ja elumuutustega seotud probleemide puhul. Koos nõustajaga analüüsitakse tekkinud ummikseisu, arutatakse selle muutmise võimalusi ning püütakse leida uusi vaatenurki, lahendusi ja tulevikuväljavaateid.

  • Individuaalne psühholoogiline nõustamine

on abi isiksuse- ja suhtlemisprobleemide, hingeliste kriiside ja keeruliste olukordade korral. Võimaldab kohanemisvõime ja suhtlemisoskuste täiustamist, enesehinnangu korrigeerimist. Aitab tõsta vastupidavust stressile, eluga toimetuleku võimet. Koos nõustajaga analüüsitakse põhjusi, mis on viinud probleemse olukorrani ning leitakse uusi aspekte, lahendusi ja väljavaateid tulevikuks. Psühholoogiline nõustaja abistab ja toetab  selgusele jõudmisel iseendas, alternatiivsete lahenduste ja arenguvõimaluste otsimisel ning valikute tegemisel.

  • Laste nõustamine

on abiks lapse mistahes käitumis-, emotsionaalsete ja intellektuaalsete probleemide puhul, samuti lapse kooliküpsuse üle otsustamisel, kooliks ettevalmistamisel, õpiraskustega toimetulekul jne. Konsulteerida saab ka laste leina ja kriisiprobleemide korral.

Nõustamine võib sõltuvalt kliendi probleemi olemusest ja kliendi motiveeritusest piirduda mõne seansiga või kujuneda pikemaajaliseks koostöösuhteks. Individuaalse nõustamise seansside sagedus sõltub kliendi ja nõustaja kokkuleppest, tavapäraselt on see 1-2 korda nädalas. Esimese seansi pikkus on tavaliselt 1,5h, järgnevad 60 min.

Vajadusel oskab psühholoogiline nõustaja soovitada teisi spetsialiste, psühhiaatreid või psühhoterapeute. Kõik nõustamisseanssidel räägitu on konfidentsiaalne.

Meie kliinikus töötavad kliiniline psühholoog Sirje Rass, psühholoogid Rita Rätsepp, Ene Tenno-Sorainen ja Kertu Leesmaa.

Vastuvõtuaja leiad siit.

NB! Mõjuva põhjuseta vastuvõtule ilmumata jätmisel või aja tühistamisel vähem kui 3 tööpäeva enne vastuvõtuks broneeritud aega esitatakse arve spetsialisti tööaja kompenseerimise eest leppetrahvi summas 40 eurot. Uue vastuvõtuaja broneerimise eelduseks on tasutud arve.

Emotsionaalse enesetunde küsimustik

Emotsionaalse enesetunde küsimustik (RUS)

Emotsionaalse enesetunde küsimustik (ENG)