Psühholoog

Aeg-ajalt tuleb meil kõigil elus ette olukordi, kus me ei tea, mida peale hakata iseenda probleemidega, oma lastega, abikaasaga, kolleegidega… äraproovitud toimetulekuviisid enam ei aita ja jõuvarud tunduvad olevat täiesti otsakorral.

Psühholoogilise nõustaja juures saab psühholoogilist abi iseenda isiksuse, suhete, elusündmuste ja elumuutustega seotud probleemide puhul. Koos nõustaja ehk psühholoogiga analüüsitakse tekkinud ummikseisu, arutatakse selle muutmise võimalusi ning püütakse leida uusi vaatenurki, lahendusi ja tulevikuväljavaateid.

Individuaalne psühholoogiline nõustamine on abi isiksuse- ja suhtlemisprobleemide, hingeliste kriiside ja keeruliste olukordade korral. Võimaldab kohanemisvõime ja suhtlemisoskuste täiustamist, enesehinnangu korrigeerimist. Aitab tõsta vastupidavust stressile, eluga toimetuleku võimet. Koos psühholoogiga analüüsitakse põhjusi, mis on viinud probleemse olukorrani ning leitakse uusi aspekte, lahendusi ja väljavaateid tulevikuks. Psühholoogiline nõustaja abistab ja toetab selgusele jõudmisel iseendas, alternatiivsete lahenduste ja arenguvõimaluste otsimisel ning valikute tegemisel.

Laste nõustamine on abiks lapse mistahes käitumis-, emotsionaalsete ja intellektuaalsete probleemide puhul, samuti lapse kooliküpsuse üle otsustamisel, kooliks ettevalmistamisel, õpiraskustega toimetulekul jne. Konsulteerida saab ka laste leina ja kriisiprobleemide korral.

Nõustamine võib sõltuvalt kliendi probleemi olemusest ja kliendi motiveeritusest piirduda mõne seansiga või kujuneda pikemaajaliseks koostöösuhteks. Individuaalse nõustamise seansside sagedus sõltub kliendi ja psühholoogi kokkuleppest, tavapäraselt on see 1-2 korda nädalas.

Vajadusel oskab psühholoogiline nõustaja soovitada teisi spetsialiste, psühhiaatreid või psühhoterapeute. Kõik nõustamisseanssidel räägitu on konfidentsiaalne.

Emotsionaalse enesetunde küsimustik (EST)

Emotsionaalse enesetunde küsimustik (RUS)

Emotsionaalse enesetunde küsimustik (ENG)

Meie kliinikus töötavad kliiniline psühholoog Sirje Rass ning psühholoogid Rita Rätsepp, Ene Tenno-Sorainen ja Irina Tšalei.

Kliiniline Psühholoog

  

Psühholoog

 

Psühholoog

  

Vaimse tervise teenusedHind (€)
Kliinilise psühholoogi/ Psühholoogi vastuvõtt vastuvõtt (sh. individuaalne nõustamine ja psühhoteraapia 1h) 95/85
Psühholoogi vastuvõtt võõrkeeles 100
Perearsti suunamisel teraapiafondi kaudu saatekirja alusel kliinilisele psühholoogi konsultatsioon ja psühhoteraapia omaosalus40/35
Vaimse tervise teenuseid osutame pärast ettemaksu laekumist.
NB! Palume, et annaksite visiidile tulemata jätmisest teada hiljemalt 24 tundi. Tulemata jätmisest mitteteatamisel on kliinikul õigus nõuda visiiditasu ülekandega. NB! Mõjuva põhjuseta vastuvõtule ilmumata jätmisel või aja tühistamisel vähem kui 3 tööpäeva enne vastuvõtuks broneeritud aega esitatakse arve spetsialisti tööaja kompenseerimise eest leppetrahvi summas 40 eurot. Uue vastuvõtuaja broneerimise eelduseks on tasutud arve.