MEREMEHE TERVISETÕEND

Teostatakse vajalikud terviseuuringud töötervishoiuarsti poolt, kes omab spetsiaalset litsentsi ja on kinnitatud Terviseameti ja Veeteede Ameti poolt meremehe arstiks.

Uuringud teostatakse vastavalt meremehe tervisekontrolli reguleerivale õigusaktile. https://www.riigiteataja.ee/akt/111072012014

Meremehe tervisetõendi uuringud: vererõhu mõõtmine, spirograafia, EKG, audiomeetria uuring, silmatabel, värvitaju.

Analüüsid: uriin, veri

Töötervishoiuarsti  poolne füüsikaline läbivaatus, neuroloogilised testid  ja otsuse väljastamine.