Kui kaugel enda uusaastalubaduse täitmisega oled? Võibolla on just praegu hea aeg enda uusaastalubadusele korra uuesti otsa vaadata. Aga enne loe läbi  City Tervisekliiniku psühholoogi Ene Tenno-Soraineni soovitused, kuidas anda uusaastalubadust nii, et see tooks maksimaalselt kasu.

 

Kas uusaastalubadusi tasub anda? Kui jah, siis milliseid?
Uusaastalubadused võivad olla kasulikud, aga ainult sellisel juhul, kui need on realistlikud ja motiveerivad. Lubadust või eesmärki seades on oluline esmalt eneselt küsida, MIKS küsimust: miks ma soovin seda konkreetset muutust oma ellu? Mida eesmärgi saavutamine mulle annab, mida mu elus muudab?

Teise küsimusena võiks eneselt küsida, et KUI  OLULINE on eesmärk ja mõõta olulisust 1-10 punkti skaalal, nii et 1 – ei ole oluline ja 10- on väga oluline.

Kui vastus jääb punktiskaalal alla 8, siis selle muutuse tegemiseks tõenäoliselt napib motivatsiooni ja pingutus ei too soovitud tulemust. Oluline on leida enese jaoks motiveerivad eesmärgid.

Kui eesmärk ja motivatsioon on leitud, siis aitab eesmärgi saavutamisele kaasa see, kui seada vahepealsed eesmärgid, et teekonnal saaks nautida väikesi edusamme.

Tulemust toovad eesmärgid,  mis on päriselt olulised ja mida saab saavutada järk-järgult.

Milline on uusaastalubaduste miinuspool?

Uuel aastal plaanide tegemine ja eesmärkide seadmine on kindlasti positiivne ja enesearenguks igati vajalik samm. Sealjuures järelemõtlematult enesele antud ebarealistlikud lubadused võivad kaasa tuua pettumuse tunnet, enesesüüdistusi ja enesehinnangu langust.

Miks paljud oma uuaastalubadustest siiski loobuvad?

Inimesed loobuvad sageli uusaastalubadustest, kuna need võivad osutuda liiga ebareaalseks. Saavutamata eesmärk põhjustab stressi ja pinget, pettumust endas, võivad esineda enesesüüdistused või ebaõnnestumise tunne ja madal enesehinnang.

Liiga kõrged ootused iseendale ja raskesti saavutatavad eesmärgid võivad muuta õhinal antud lubadused koormavaks kohustuseks ja nende kohustuste täitmine muutub ajapikku keeruliseks.

Samuti võib mängida rolli motivatsiooni või  järjekindluse puudumine. Seetõttu on oluline seada endale realistlikud eesmärgid, jagada suuremad eesmärgid väiksemateks vahe-eesmärkideks ja sealjuures olla enda vastu sõbralik, kui saavutused kohe ei tule.

Teekond eesmärgini võib samuti olla nauditav ning rõõmutoov, nii nagu eesmärgi saavutamine. Oluline on, kuidas eesmärki enese jaoks sõnastada ja kuhu seada fookus ja olla sealjuures järjepidev.

Kui eesmärkide seadmisel hätta jääd, siis oled lahkesti oodatud City Tervisekliinikusse nõustamisele. Psühholoog saab eesmärkide seadmisel ja nende eesmärkideni jõudmisel abiks olla.